ostensjoveien-14
Logo

SENTRALT PÅ BRYNGod adkomst med
kollektiv transport

Bryn kan enkelt nås med alle kollektive transportmidler, og fra alle kanter. Reisetid til Oslo sentrum er mellom 5-10 minutter, avhengig av om transportmiddel.

Buss

401m

T-bane

420m

Tog

725m

Flybuss

510m

Et område
i stor forandring

Bryn er en del av den satsningen på "Hovinbyen". Her vil det skje mye i årene fremover, både når det gjelder næring og bolig. Resultater vil bli  flere næringstilbud, levende gateplan og enda bedre kollektivdekning.

Oslos nye
kollektivknutepunkt

Gateterminal
for buss

Satsning på gående
og syklende

Forventet ferdigstilling 2021
Etablert som et sentralt bedriftsområde

Østensjøveien v/Bryn er hjem til en rekke store bedrifter og flere vil komme i tiden fremover. Blant annet Kripos, Ahlsell, NCC og Statens Vegvesen holder til like i nærheten - for å nevne noen.

Utforsk mulighetene
og ledige lokaler

Finn lokalerMeld interesse